Schoonvegen sluisbodem

Veegbedrijf Dieteren heeft diverse werkzaamheden uitgevoerd bij de Sluis in Born met name vegen van toegangswegen, uitvoeren van stofpreventie en het ruimen van puin. Deze werkzaamheden werden vaak meerdere keren per dag uitgevoerd afhankelijk van de behoefte.